Stines oplæg om at være ung kræftpatient – tårer og begejstring
I forbindelse med et større møde for frivillige medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker, som jeg skulle planlægge i efteråret 2015. Aftalte jeg med Stine at hun ville holde et indlæg om det at være ung kræftpatient og betydningen af ungenetværket for hende.
Stines oplæg på vores møde, der helt som aftalt varede præcis 45 min., bestod dels af Stines personlige fortælling understøttet af hendes meget professionelle PP præsentation, dels af hendes afslutning som var en ca. 5 minn. film-sekvens med sammensætning af foto og musik. Under fortællingen, hvor Stine præsterede at være ”cool” hele vejen igennem, selvom det var meget personligt, lagde jeg godt mærke til at flere af deltagerne havde lommetørklæderne fremme, og efter filmen, da alle spontant rejste sig og klappede, var der ikke længere nogle som overhovedet prøvede at skjule deres bevægelse.

At indlægget gjorde et stort og langvarigt indtryk fik jeg bekræftet, da vi næsten et ½ år senere bad deltagerne om at komme med forslag til kommende møder for flere frivillige i Kræftens Bekæmpelse. Langt hovedparten meldte tilbage, at de først og fremmest ønskede at Stine kunne deltage på flere kommende møder!
Stine ville da vi planlagde møderne gerne deltage, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. På møderne, som vi lige har afholdt, fik jeg fra mange af deltagerne fra sidste år utallige forespørgsler om, og hilsner til Stine.

Tune Friis
Leder af Kræftens Bekæmpelses IGEN-genbrugsbutikker